پس انداز و سرمایه گذاری در بیمه عمرایران 1) سپرده گذاری: در حال حاضر نرخ سود سپرده های جاری در بیمه عمر ایران 18%  درصد روز شمار و تضمینی می باشد. حداقل مبلغی که می توان برای ایجاد سپرده در نظر گرفت 50 هزار تومان ماهانه می باشد. سود حاصله از سپرده گذاری در بیمه عمر...

read more