شرایط فسخ بیمه بدنه

شرایط فسخ بیمه بدنه مطابق با موارد زیر می باشد که بیمه گر و یا بیمه گزار چنانچه در هر یک از شرایط فسخ قرار گرفتند می توانند نسبت به فسخ بیمه بدنه اقدام نمایند.

شرایط فسخ بیمه بدنه

فسخ بیمه بدنه

شرایط فسخ بیمه بدنه عبارتند از :

  • هنگامی که بیمه گزار حق بیمه را به موقع پرداخت ننماید ، شرکت بیمه می تواند به صورت یکطرفه بیمه بدنه را با اخطار قبلی فسخ نماید.
  • در مواقع تشدید خطر – به غیر از شرایطی که از قبل توافق خاصی بین طرفین قراداد بیمه بدنه صورت گرفته باشد.
  • اگر بیمه گزار سهواً از بیان مطالبی خودداری کرده باشد و یا خلاف واقع اظهاراتی نموده باشد که این موضوع در ارزیابی خطر مؤثر گردد بیمه گر می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
  • اگر خطر موضوع بیمه کاهش یافته باشد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نباشد ، بیمه گزار می تواند نسبت به فسخ قرارداد بیمه بدنه اقدام نماید.
  • در هنگامی که فعالیت بیمه گر به هر دلیلی متوقف شود ، بیمه گزار می تواند قرارداد بیمه بدنه را به صورت یک طرفه فسخ نماید.
  • اگر موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود ، بیمه نامه خود به خود فسخ می گردد.

شرایط فسخ بیمه بدنه

 هنگامی که بیمه گزار و یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه بدنه را فسخ نمایند ، یکی از شرایط فسخ بیمه بدنه این است که ابتدا مراتب را بصورت کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند . عمل فسخ قرارداد برای تمامی بیمه نامه ها ده روز پس از ابلاغ مراتب به طرف مقابل صورت می پذیرد . و چنانچه بیمه گزار به هردلیلی مایل به فسخ بیمه بدنه باشد ، شرکت بیمه روزهای باقیمانده را تا پایان تاریخ اعتبار بیمه نامه را به صورت روزانه محاسبه کرده و الباقی حق بیمه را به بیمه گزار پرداخت خواهد کرد.

متقاضیان محترم انواع بیمه نامه های بیمه ایران در تمامی مناطق تهران می توانند جهت بهره مندی از کلیه خدمات بیمه ای از طریق هر یک از نمایندگی بیمه ایران در شرق تهران ، نمایندگی بیمه ایران در شمال تهران و یا نمایندگی بیمه ایران در مرکز ایران اقدام نماید.

 به این مقاله امتیاز دهید
[Total: 1 Average: 5]

.