بیمه عمر یکی از انواع بیمه نامه هایی است که زندگی افراد را تحت پوشش بیمه قرار می دهد ، یعنی اگر خدای ناکرده بیمه گزار در طول مدت اعتبار بیمه عمر ایران فوت نماید . در صورتی که پوشش فوت را خریداری کرده باشد به خانواده و یا ذینفعان بیمه گزار خسارت فوت پرداخت می گردد. نحوه عملکرد این بیمه نامه بدین صورت است که بیمه گزار می پذیرد در طول مدت اعتبار و قرارداد مبالغی را به شرکت بیمه به عنوان حق بیمه پرداخت نماید.  در مقابل این حق بیمه پوشش ها و خدماتی را از طریق بیمه عمر ایران دریافت نماید.

حال برای استفاده از خدمات بیمه عمر ، نیاز است که بیمه گزار اطلاعاتی را در مورد بیمه عمر و شرکت های ارائه دهنده آنها به دست آورد تا بتواند به درستی تصمیم بگیرد که می خواهد در کدام شرکت بیمه ، سرمایه گذاری برای بیمه عمر نماید. همانطور که در مقالات قبل هم گفتیم ، معیارهای متعددی وجود دارد که شما از طریق معیارها و مقاسه شرکت های مختلف می توانید بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید. یکی از مهمترین معیارهای مقایسه برای انتخاب مناسب شرکت ارائه دهنده بیمه عمر ، رتبه بندی بیمه های عمر بر اساس معیارهای تشکیل دهنده رضایت مشتریان می باشد.

جدول رتبه بندی و مقایسه شرکت های ارائه دهنده بیمه عمر

رتبه بندی بیمه های عمر بر اساس معیارهای تشکیل دهنده رضایت مشتری به قرار جدول زیر می باشد.

رتبه بندی بیمه های عمر

رتبه بندی بیمه های عمر برای سال 97 امکان پذیر نیست و نمی توان شرکت بیمه ای را به عنوان بهترین بیمه عمر معرفی کرد ، زیرا محاسبه آماری بیمه مرکزی هنوز برای سال 97 انجام نگرفته است. اما آخرین محاسبات آماری بیمه مرکزی برای سال 96 ارائه شده است که متقضیان بیمه عمر می توانند از اطلاعات آماری سال 96 مربوط به شرکت های بیمه استفاده نمایند. اما اگر مایل هستید که در سال 98 اقدام به خرید بیمه عمر نمایید ، با به پایان رسیدن سال 97 و ارائه گزارشات آماری در جهت سطح توانگری شرکت های بیمه ، شما می توانید شرکت های بیمه را با هم مقایسه کرده و انتخاب مناسبی را برای خرید بیمه نامه عمر خود انجام دهید.

 

برخی از خدمات ما

بیمه ثالث ایران

بیمه بدنه 

بیمه آتش سوزی ایران 

بیمه مسئولیت ایرانبه این مقاله امتیاز دهید
[Total: 1 Average: 5]