حق بیمه بدنه کوتاه مدت

حق بیمه بدنه کوتاه مدت

حق بیمه بدنه کوتاه مدت در بیمه بدنه ایران با حق بیمه سالانه متفاوت است.اما شرایط این بیمه نامه و همچنین پوشش های آن تفاوتی با بیمه بدنه یک ساله ندارد. در بیمه نامه کوتاه مدت بدنه نیز می توان علاوه بر پوشش های اصلی بیمه نامه بدنه از پوشش های تکمیلی بهره برد. بهره مندی از پوشش های تکمیلی مناسب برای داشتن بیمه نامه ای بی نقص ضروری است.

حق بیمه بدنه کوتاه مدت

جدول حق بیمه بدنه کوتاه مدت بر اساس مدت بیمه نامه

مدت بیمه نامه حق بیمه
تا پنج روز 5 درصد حق بیمه سالانه
از شش روز تا پانزده روز 10 درصد حق بیمه سالانه
از شانزده روز تا یک ماه 20 درصد حق بیمه سالانه
از یک ماه تا دو ماه 30 درصد حق بیمه سالانه
از دو ماه تا سه ماه 40 درصد حق بیمه سالانه
از سه ماه تا چهار ماه 50 درصد حق بیمه سالانه
از چهار ماه تا پنج ماه 60 درصد حق بیمه سالانه
از پنج ماه تا شش ماه 70 درصد حق بیمه سالانه
از شش ماه تا نه ماه 85 درصد حق بیمه سالانه
از نه ماه به بالا 100 درصد حق بیمه سالانه

 

بیمه بدنه کوتاه مدت بیمه ایران

شرکت بیمه ایران نیز مانند بسیاری از شرکت های بیمه اقدام به ارائه بیمه بدنه کوتاه مدت نموده است. حق بیمه بدنه کوتاه مدت بیمه ایران نیز مطابق با جدول فوق محاسبه می شود. بهتر است بیمه کوتاه مدت را در بازه های زمانی دو ماه، چهارماهه و شش ماهه دریافت نمایید. علاوه بر بیمه بدنه رشته های دیگر بیمه ای نیز بیمه نامه کوتاه مدت دارند. ازجمله:

*بیمه ثالث ایران

*بیمه مسئولیت ایران

*بیمه مهندسی ایران

و …

حق بیمه بدنه کوتاه مدت

صدور بیمه بدنه کوتاه مدت بیمه ایران

این بیمه نامه در تمامی نمایندگی های جنرال بیمه ایران ارائه می شود. حق بیمه بدنه کوتاه مدت توسط کارشناسان بیمه ای آن ها محاسبه و اعمال می شود. خدمات مشاوره، استعلام و صدور بیمه کوتاه مدت بیمه بدنه ایران در شهر تهران توسط شعب و نمایندگی های  زیر قابل دسترسی است :

1- نمایندگی بیمه ایران شمال تهران

2- نمایندگی بیمه ایران در مرکز تهران

3- نمایندگی بیمه ایران در جنوب تهران

4- نمایندگی بیمه ایران در شرق تهران

5- نمایندگی بیمه ایران تهران غرب

حق بیمه بدنه کوتاه مدت