Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

بیمه مدیران واحدهای اقامتی

بیمه مدیران واحدهای اقامتی ، یکی دیگر از انواع  زیر شاخه های بیمه مسئولیت ایران است . این بیمه نامه ، به منظور جبران خسارت های جانی و مالی وارده به مسافرین ، در اثر وقوع حوادث ناشی از مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی مانند هتلها ، مهمانسراها و متلها صادر می گردد. بنابراین با توجه به مفاد و مقررات بیمه مدیران واحدهای اقامتی ، اگر به دلیل  خطا ، سهل انگاری ، قصور و اشتباه در مدیریت واحدهای اقامتی ، خسارتی جانی یا مالی متوجه مسافرین گردد، و براساس مستندات و مدارک برای شرکت بیمه محرز گردد که خسارت های وارده تحت مسئولیت مدیریت آن مجموعه بوده است ، شرکت بیمه از طرف بیمه گزار به جبران خسارت های وارده خواهد پرداخت.

 

بیمه مدیران واحدهای اقامتی

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه نامه مدیران واحدهای اقامتی

مسافرینی که در مدت سفر خود از اماکن و مراکز اقامتی استفاده می کنند، ممکن است درهنگام حضور آنها در این اماکن ، حادثه ای رخ دهد که باعث ایجاد آسیب های جسمی برای آنان گردد و یا اینکه اموال مسافران دچار زیان و خسارت گردد. اگر در این شرایط مسئولیت مدیریت مکان اقامتی در به وقوع پیوستن حادثه مشخص گردد. و چنانچه مدیر مکان اقامتی پوشش بیمه مدیران واحدهای اقامتی را از قبل خریداری کرده باشد، شرکت بیمه از طریق این بیمه نامه ، به جبران خسارتهایی که در فهرست ذیل آمده است ، اقدام خواهد نمود.

  • پرداخت هزینه های پزشکی
  • پرداخت غرامات نقص عضو
  • پرداخت غرامت فوت
  • جبران خسارت های مالی

استثنائات در بیمه نامه

همانند دیگر بیمه نامه های بیمه ایران ، بیمه مدیران واحدهای اقامتی نیز دارای موارد استثناء می باشد ، که نمایندگی بیمه ایران – تهران هیچ گونه تعهد و وظیفه ای نسبت به جبران خسارت های ناشی از این حوادث نخواهد داشت. این حوادث عبارتند از :

  •  خسارت های ناشی از حوادث عمدی و تقلب بیمه گزار
  • خسارت های ناشی از حوادث انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو
  • خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی
  • خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و …

متقاضیان محترم کلیه بیمه نامه های بیمه ایران  ، می توانند جهت استعلام ، تمدید و یا خرید انواع بیمه نامه ها در کلیه مناطق تهران ، از طریق هریک از نمایندگی بیمه ایران شمال تهران ، نمایندگی بیمه ایران در شرق تهران و یا نمایندگی بیمه ایران در مرکز تهران اقدام فرمایند.