Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث خسارتهایی را تحت پوشش قرار می دهد که رانندگان وسایل نقلیه موتوری (  سواری – مسافری – موتور سیکلت و بارکش) به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند. بیمه شخص ثالث جهت حمایت از اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی ، برای تمامی دارندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری اجباری می باشد.

در حقیقت بیمه ثالث ایران  یک بیمه مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری می باشد و زیر شاخه بیمه اتومبیل قرار دارد.

بیمه شخص ثالث چیست؟

علت ضرورت بیمه شخص ثالث

طبق قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی بیمه شخص ثالث یکی از مهمترین مدارکی است که همه رانندگان ملزم به خرید این بیمه نامه می باشند و می بایست همواره در نزد خود داشته باشند. زیرا زمانی که راننده اتومبیل و یا موتورسیکلت در حین رانندگی دچار حادثه گردد و مقصر شناخته شود ، طبق قانون مسئول جبران خسارتهای مالی و جانی وارد آمده به افراد آسیب دیده می باشد.

به چه کسانی شخص ثالث گفته می شود؟

شخص ثالث به افرادی گفته می شود که در حوادث رانندگی دچار زیان مالی و یا جانی می شوند به غیر از راننده ای که مقصر حادثه است. البته به غیر از راننده مقصر افراد دیگری نیز در حادثه رانندگی  شخص ثالث تلقی نمی شوند که این افراد عبارتند از : مالک وسیله نقلیه – بیمه گذار – وابستگان اولیه و افراد تحت تکفل راننده مقصر مانند پدر و مادر – همسر و فرزندان – و سایر افراد تحت تکفل مانند خواهر و برادر.

انواع پوششهای بیمه شخص ثالث

خسارتهایی که بیمه ثالث ایران اقدام به جبران آنها می نماید عبارتند از:

  • خسارتها و آسیب های جانی که بر اثر حوادث رانندگی  بر شخص ثالث وارد آمده باشد. مانند نقص عضو ، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و …
  • خسارتهای مالی که بر اثر حوادث رانندگی به اموال  منقول و غیر منقلول افراد ثالث وارد آمده باشد.