چه خسارتهایی تحت پوشش بیمه بدنه نیستند؟

 زمانیکه قصد دارید اقدام به خریداری بیمه بدنه کنید ،شاید این سئوال در ذهن شما بیاید که چه خسارتهایی تحت پوشش بیمه بدنه نیستند؟ و یا در چه مواقعی نمی توانیم از بیمه بدنه ایران خود استفاده کنیم؟ شرایطی هستند که شرکت های بیمه‌ جهت جبران خسارت های وارده هیچ گونه تعهدی ندارند .

چه خسارتهایی تحت پوشش بیمه بدنه نیستند؟

خسارتهایی که تحت پوشش بیمه بدنه نیستند

 چه خسارتهایی تحت پوشش بیمه بدنه نیستند؟ و بیمه بدنه هیچ وظیفه ای جهت جبران خسارت ندارد به شرح زیر، عبارتند از :

  • خسارت هایی که بر اثر جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم ایجاد می شوند.
  • خسارتهایی که بیمه  گذار یا شخص ذینفع و یا راننده خودرو عمداٌ بر خودرو وارد می آورند .
  • خسارتهایی که به دلیل حمل بار بیش از حد مجاز بر خودرو وارد می گردد.
  • خسارتهایی که ناشی از بکسل کردن خودرو دیگری به جزء خودروهای مخصوص و مجاز مانند امداد خودروها رخ می دهد ( البته اگر از خودروهای امداد و با رعایت اصول و مقررات ایمنی برای بکسل کردن استفاده گردد و باعث خسارت به خودرو شود با ارائه مدارک خسارت پرداخت می گردد)
  • خسارت های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.
  • خسارتهایی که در هنگام گریز از تعقیب پلیس و مقامات انتظامی بر خودرو وارد می آید.(به استثناء مواقعی که گریز از دست افراد شرور و متصرفین غیرقانونی صورت گیرد)
  • خساراتی که طبق گزارشات مقامات ذی صلاح و مسئول مربوطه اعلام شده است حادثه به دلیل مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان ها توسط راننده خودرو اتفاق افتاده است .
  • خساراتی که بر اثر نقص ، اتصالی و یا خرابی در کارکرد دستگاههای الکترونیکی و الکتریکی خودرو به قطعات خودرو وارد می آید.

نتیجه گیری:

با دانستن اینکه  چه خسارتهایی تحت پوشش بیمه بدنه نیستند؟  قطعاٌ هیچ گونه تردیدی در اقدام به خرید بیمه نامه بدنه در ما ایجاد نخواهد کرد. زیرا مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه ایران قرار نمی گیرند همگی مربوط به رفتارهای ناهنجار و غیر شهروندی است که همه ما آن رفتار را محکوم می کنیم و شاید افراد انگشت شماری در جامعه پر جمعیت امروزه در این شرایط قرار بگیرند که همگی آنها قانون شهروندی و مدنی را با انجام این رفتارها زیرپا می گذارند.