فسخ بیمه بدنه

فسخ بیمه بدنه یکی از مواردی است که شاید کمتر مورد توجه قرار بگیرد و به ندرت در مورد بیمه نامه عمل فسخ انجام شود . اما طبق قانون تمامی قراردادها یک بند برای فسخ قرارد دارند و  شرایط لازم فسخ را در قرارداد قید می کنند  تا در مواقع ضروری و داشتن شرایط لازم ، اقدام به فسخ قرارداد از سوی یکی از طرفین و یا از سوی دو طرفین قرارداد صورت گیرد.

باید بدانیم که بیمه بدنه ایران نیز شرایط و ضوابط فسخ قرارداد را دارد . در ادامه به عوامل و موارد لازم در مورد فسخ بیمه بدنه  چه از سوی شرکت بیمه و چه از سوی بیمه گزار خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

 

فسخ بیمه بدنه

چگونه بیمه بدنه خود را فسخ کنیم ؟

در اقدام به فسخ بیمه بدنه ، فرقی نمی کند که از سوی شرکت بیمه باشد یا از سمت بیمه گزار، می بایست درخواست فسخ بیمه نامه به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام گردد. پس از اعلام رسمی فسخ بیمه بدنه به طرف مقابل، بیمه بدنه ایران  تا مدت 10 روز پس از اعلام فسخ بیمه نامه معتبر خواهد بود. اگر به هر دلیلی بیمه بدنه فسخ گردد .خواه اقدام به فسخ بیمه نامه از سمت بیمه گزار باشد یا شرکت بیمه یا حتی به خودی خود فسخ صورت پذیرد ، ارزش بیمه بدنه تا تاریخ پایان بیمه نامه به صورت روزشمار محاسبه می گردد و مبلغ باقی مانده از مابقی بیمه نامه به بیمه گزار از سوی شرکت بیمه پرداخت می گردد. مگر در موارد استثنا که عبارتنداز؛

 • بیمه گزار عمداً یا سهواً در ارائه برخی اطلاعات صادق نبوده باشد.
 • بیمه گزار در خرید بیمه بدنه بطور اقساط ، حق بیمه را به موقع پرداخت نکند.
 • شرکت بیمه علی رغم کاهش خطر ، حاضر به ارائه تخفیف بیمه گزار نباشد . به همین دلیل بیمه گزار اقدام به فسخ بیمه بدنه خود کند.
 • بیمه گزار و شرکت بیمه در مورد * تشدید خطر به توافق نرسیده باشند.
 • به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش بیمه بدنه نبوده است ، بیمه بدنه به خودی خود فسخ شود.
 • بیمه گر (شرکت بیمه ) فعالیت خود را به هر دلیلی متوقف کرده باشد . به این خاطر بیمه گزار مجبورباشد اقدام به  فسخ بیمه نامه بدنه خود کند.

شرایط فسخ بیمه بدنه از سوی شرکت بیمه (بیمه گر)

شرایطی که به شرکت بیمه (بیمه گر) این امکان را می دهد تا اقدام به فسخ بیمه بدنه مشتری مورد نظر نماید – عبارتند از :

 • بیمه گزار بیمه نامه بدنه خود را بصورت قسطی خریداری کند ولی اقساط خود را به موقع پرداخت نکند.
 • خطری که برای خودرو پیش بینی شده است ، تشدید شود (مگر اینکه توافقی برای پرداخت مابه تفاوت خسارت در زمان * تشدید خطر از قبل انجام شده باشد )
 • بیمه گزار عمداً یا بطور سهواً اطلاعاتی را بر خلاف واقعیت اعلام کرده باشد . علی الخصوص در شرایطی که این اطلاعات نادرست در ارزیابی ریسک تأثیر گذار باشند.

 

فسخ بیمه بدنه

 

شرایط فسخ بیمه بدنه از سوی بیمه گزار (مشتری)

فسخ بیمه بدنه از سوی بیمه گزار نیز مستلزم وجود شرایطی می باشد ، چنانچه بیمه گزار در مورد بیمه بدنه خود با شرایطی که در فهرست ذیل عنوان شده است مواجه شود . می تواند نسبت به فسخ بیمه نامه خود اقدام نماید.

 • خطر مورد بیمه کاهش یابد اما شرکت بیمه حاضر نباشد مابه تفاوت مبلغ پرداختی حق بیمه به بیمه گزار را پرداخت نماید.
 • فعالیت شرکت بیمه (بیمه گر) به هر دلیلی متوقف شود.

 * تشدید خطر در بیمه بدنه چیست ؟

در توضیحات بالا که در مورد شرایط فسخ بیمه بدنه  گفته شد ، اعلام تشدید خطر شرط مشابه برای هر دو طرف بیمه نامه بدنه  (هم از سوی شرکت بیمه و هم از سوی بیمه گزار) عنوان گردید . حال می خواهیم بدانیم که به چه مواردی تشدید خطر در بیمه بدنه می گویند.

در زمان اقدام به خرید بیمه نامه، بیمه گزار می بایست شرایط وسیله نقلیه خود را به شرکت بیمه اعلام نماید. بطور مثال بیمه گزار اعلام می دارد که کاربری خودرو سواری شخصی است یا وسیله نقلیه‌ای جهت حمل مواد اشتغال‌زا می باشد. این دسته از اطلاعات ، برای شرکت بیمه مشخص می نماید که این وسیله نقلیه در شرایط ریسک پذیر ( مانند خودرو حمل مواد اشتغال‌زا ) و خطرناک قرار دارد یا خیر! حال در صورتیکه شرایط در طول مدت اعتبار بیمه نامه تغییر نماید و شرایط برای آن وسیله نقلیه پر خطرتر گردد ، بیمه گزار مؤظف است که این شرایط را نیز قبل از وقوع هر گونه حادثه و خسارتی به شرکت بیمه اطلاع دهد. بنابراین شرکت بیمه با بازنگری نرخ حق بیمه اولیه ، مبلغی اضافی تر را متناسب با نوع خطرهای احتمالی تا اتمام مدت اعتبار بیمه بدنه تخمین می زند و مطالبه می نماید. اگر بیمه گذار اقدام به پرداخت مابه تفاوت شرایط تشدید خطر را به شرکت بیمه پرداخت نکند ، بیمه نامه فسخ می گردد. ولی چنانچه پس از وقوع حادثه و ایجاد خسارت مشخص گردد وسیله نقلیه در شرایط خطر نامتعارفی قرارداشته است . شرکت بیمه بر اساس حق بیمه بدنه اولیه نسبت به حق بیمه شرایط جدید وسیله نقلیه مذکور می تواند اقدام به پرداخت خسارت نماید.

چگونه در هنگام فروش خودرو می توانیم بیمه بدنه را فسخ نماییم؟

این امکان وجود دارد در هنگام فروش خودرو بتوانیم جهت فسخ بیمه بدنه اقدام نماییم . با اعلام درخواست فسخ بیمه بدنه به نمایندگی بیمه ایران ، کارشناس شرکت بیمه ، ارزش بیمه نامه را نسبت به مدت زمان باقی مانده تا پایان بیمه بدنه  را محاسبه کرده و الباقی مبلغ بیمه نامه را تا سرسید آن به بیمه گزار پرداخت می نماید. چنانچه فروشنده مایل به واگذاری بیمه بدنه به خریدار خودرو ( انتقال بیمه بدنه ) شود . می تواند با ارائه مدارک لازم ، مالکیت جدید بیمه بدنه را به خریدار خودرو انتقال دهد و تعهدات شرکت بیمه نسبت به خودرو مذکور با مالکیت جدید ادامه یابد.