بیمه بدنه ترانزیت

همانطور که می دانیم بیمه بدنه ایران فقط در داخل کشورمعتبر می باشد و درخارج از کشور اعتباری ندارد. چنانچه خودرو شما با داشتن بیمه نامه معمولی در خارج از مرزهای ایران دچار سانحه و خسارت گردد ، شرکت بیمه پرداخت خسارت را تقبل نمی کند. اما نباید نگران باشید زیرا با پرداخت مبلغی بیشتر از حق بیمه اصلی می توانید پوشش فرعی بیمه بدنه بنام پوشش ترانزیت را خریداری نمایید. بیمه بدنه ترانزیت ، خودرو را در مقابل وقوع حوادث و ایجاد خسارات در خارج از مرزهای ایران تحت پوشش قرار می دهد.

 

بیمه بدنه ترانزیت

 

البته باید توجه داشته باشید که سرقت خودرو به صورت کلی و جزئی ( درجا ) در خارج از ایران تحت پوشش بیمه بدنه ترانزیت نمی باشد.

اگر شما قصد دارید توسط خودروی شخصی خود به کشورهای خارجی سفر نمایید یا  شغل شما به گونه ای است توسط وسیله نقلیه های ترانزیت مانند اتوبوس ، تریلی و … به خارج از ایران تردد بسیار دارید. پوشش بیمه بدنه ترانزیت می تواند بسیار برای شما سودمند باشد و بدون نگرانی از وقوع خسارتهای احتمالی در آینده رهسپار سفر گردید.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارتهای تحت پوشش بیمه بدنه ترانزیت :

چنانچه شما برای وسیله نقلیه خودعلاوه بر بیمه بدنه ایران ، پوشش اضافی بیمه بدنه ترانزیت خریداری کرده اید و متأسفانه وسیله نقلیه شما در خارج از ایران دچار سانحه و خسارت گردید ، جهت تشکیل پرونده در شرکت بیمه و دریافت خسارت تحت پوشش بیمه بدنه ترانزیت به نمایندگی بیمه ایران مراجعه نمایید و مدارک لازم را نیز به همراه داشته باشید. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دریافت خسارت ها بصورت کلی و جزئی عبارتند از:

  • اصل و تصویر الحاقیه مربوط به پوشش بیمه بدنه ترانزیت همراه با شرایط خصوصی مربوطه
  • برگه کاپیتاژ ( ورود و خروج وسیله نقلیه از پایانه های مرزی )
  • ترجمه  رسمی گزارشات پلیس بین الملل ( پلیس اینترپل)
  • تأییدیه کنسولگرای ایران در کشور مل حادثه وسیله نقلیه