بیمه بدنه برای وسایل نقلیه تحت رهن

در این مقاله قصد داریم به موضوع بیمه بدنه برای وسایل نقلیه تحت رهن صحبت کنیم . همانطور که مستحضر هستید در موضوعات قبلی خرید بیمه نامه بدنه ایران برای شرایطی است که خودرو رسماً و کاملاَ به نام مالک وسیله نقلیه سند خورده است. اما در شرایطی که ممکن است شخص خودرو را به صورت لیزینگ خریداری می کند. یا در شرایطی که  ممکن است وسیله نقلیه در رهن مؤسسه ای یا بانک و یا شخص دیگری است .یعنی در این موارد تأمین کلیه هزینه خرید وسیله نقلیه یا بخشی از آن توسط وام صورت گرفته شده است. در این صورت به شخص وام دهنده  ” مرتهن ” گفته می شود. معمولاَ این شرکتها وام خرید خودرو را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار شخص قرار می دهند. معمولاَ بیشتر، افرادی که خودرو خود را از طریق لیزینگ خریداری می کنند ، با آن مواجه هستند .

بیمه بدنه برای وسایل نقلیه تحت رهن

هنگامی که تحت این شرایط ،جهت خرید بیمه بدنه برای وسایل نقلیه تحت رهن اقدام گردد ، در فرم درخواست بیمه بدنه ایران ، وضعیت مالکیت اتومبیل مشخص می گردد و بیمه بدنه به نام شرکت یا شخص وام دهنده ( مرتهن ) بعنوان بیمه گذار صادر می گردد و نام شخص وام گیرنده بعنوان مستأجر در بیمه نامه قید می شود. و در هنگام وقوع حادثه شرکت یا شخص وام دهنده ، هزینه خسارت را دریافت می کند.

معمولاً مدت زمان اعتبار اینگونه بیمه نامه های بدنه متناسب با مدت زمان پرداخت اقساط تعیین می گردد و اغلب بیش از یک سال اعتبار دارد.

آیا می توان بیمه بدنه را از شرکت وام دهنده به مستأجر انتقال داد؟

 بله البته در مورد بیمه بدنه برای وسایل نقلیه تحت رهن ، زمانیکه اقساط خودرو به پایان برسد ( فک رهن ) با مراجعه به نمایندگی بیمه ایران و ارائه مدارک مربوط به پایان رسیدن اقساط و انتقال مالکیت کامل سند خودرو به نام وام گیرنده  به شرکت بیمه، بیمه نامه با کلیه تخفیفات به نام شخص خواهد شد.